Programmeren lagere school

hourofcodelearnLearn code

Op de website van Learn code worden 3 uitgebreide cursussen aangeboden om het logisch denken en de basis van programmeren aan te leren.
Jammer genoeg is niet alles vertaald, maar meestal is het wel duidelijk wat de bedoeling is.
Je kan deze activiteit dan ook best plannen in de computerklas, waar je de leerlingen makkelijk kan verder helpen.