Eindtermen ICT en Leerplandoelen

ETictLPDMedia
Sinds september 2012 is het nieuwe Leerplan Mediaopvoeding van katholiek basisonderwijs van kracht.
In de leerplancommissie Mediaopvoeding werd besloten om het ICT-leren in te bedden in mediaopvoeding.

In het praktijkboek Media vind je praktijkvoorbeelden per leerlinggroep.
Het praktijkboek is een online document, http://praktijkboekmedia.vsko.be/.

Klik hier voor een overzicht van de leerplandoelen ICT en Media in de klas.