Onze buurlanden: complementair groepswerk + evaluatie

Downlobuurlandenad hier het werkblad voor de kinderen.
Verdeel de klas in groepjes van 2 en geef elk groepje een land.
Toon op het digitale bord hoe ze Word openen en overloop vervolgens het stappenplan om een infoblaadje op te maken. Laat ook nog eens zien hoe ze kunnen wisselen tussen 2 vensters, want sommige leerlingen zullen anders internet steeds afsluiten om naar Word terug te keren.
Naast de vragen op het vragenblad staan lijntjes. Ze kunnen dit blaadje dus gebruiken als kladblad.
De opgegeven webpagina waar de kinderen info moeten zoeken, is in begrijpelijke taal voor de kinderen. Jammer genoeg zullen ze hier niet alle info vinden. Wat ze niet vinden kunnen ze nadien via wikikids opzoeken (of wikipanion op de tablet). Open op het digitale bord even een pagina van een ander land op Wikikids en kijk met hen waar ze welke info kunnen vinden.

Download hier het evaluatieblad. Pas het eventueel aan.
Tip! Druk het evaluatieblad x aantal keer af als je leerlingen in de klas hebt. Steek de bundel evaluatiebladen terug in de lade met papier in het kopieerapparaat. Druk nu de infobladen van de leerlingen af. Als je alle infobladen tegelijk wil afdrukken, selecteer dan alle bestanden door in de map op de toestencombinatie ‘ctrl’ + ‘a’ te duwen. Klik vervolgens rechts op de selectie en kies ‘Afdrukken’.