naar de startpagina ICT-projecten naar jaarprogramma en algemene informatiepagina
JAARPLAN ICT
Schooljaren 2010-2014

Prioriteit van de werkgroepen ICT

Leerlijn ICT gekoppeld aan evalueren en rapporteren

 1. Leerlijn ICT (2010 - 2011)
  Kunnen we op basis van onze oplijstingen ICT-activiteiten per leerjaar
  een "model voor een leerlijn ICT" uitwerken?

 2. Evaluatie en rapportering ICT (2010 - 2011)
  Kunnen we gekoppeld aan het "model voor een leerlijn ICT"
  een voorstel voor evaluatie en rapportering van ICT-vaardigheden formuleren?

 3. Strategie voor invoering (2011-2014)
  Kunnen we op basis van onze resultaten en ervaringen
  een strategie voorstellen voor invoering van een
  schoolgebonden leerlijn gekoppeld aan evalueren en rapporteren?

Voorstelling tijdens de directeursvergadering van 26 augustus 2013
 • Bekijk de voorstelling, klik hier
 • Download de informatie voor nieuwe leerkrachten, klik hier

Voorstelling tijdens de directeursvergadering van 27 augustus 2012
 • Download de informatie ICT 2012-2013, klik hier
 • Bekijk de voorstelling, klik hier
 • Download de informatie voor nieuwe leerkrachten, klik hier

Voorstelling tijdens de directeursvergadering van 25 augustus 2011

Voorstelling tijdens de directeursvergadering van 23 augustus 2010

Naar begin van de tekst

Schooljaren 2007-2010

Prioriteit van de werkgroepen ICT

Systematisch werken aan de nieuwe eindtermen ICT

 1. Schooljaar 2007-2008: beschrijven van de huidige situatie in de school
  • oplijsten van ICT-activiteiten per klas
  • activiteiten koppelen aan de eindtermen
  • in het schooljaar 2006-2007 hebben we hiervoor een instrument ontwikkeld en uitgetest in de drie regionale werkgroepen ICT
 2. Eerste trimester 2008-2009: prioriteiten bepalen, planning opmaken
  • voor welke ICT-eindterm(en) willen we nieuwe activiteiten voorzien
  • welke randvoorwaarden moeten hiervoor vervuld zijn
  • wie doet wat tegen welke datum
 3. Schooljaren 2008-2010: nieuwe ICT-initiatieven integreren
  • planning uitvoeren
  • tussentijds evalueren, bijsturen

Voorstelling tijdens de directeursvergadering van 24 augustus 2009
 • Download de informatie ICT 2009-2010, klik hier
 • Bekijk de voorstelling in pdf, klik hier

Voorstelling tijdens de directeursvergadering van 25 augustus 2008

Voorstelling tijdens de directeursvergadering van 27 augustus 2007
 • Prioriteit van de werkgroepen ICT, klik hier
 • Online informatie ICT
  Projecten die we verder zetten in de verschillende regio's, klik hier
 • Eindtermen ICT, klik hier

Schooljaren 2004-2007

ICT gebruik in de klas van kleuters tot zesde leerjaar

Technisch onderhoud van het computerpark blijft nodig. Toch moeten we het accent van de ICT-taak durven verleggen naar pedagogische ondersteuning van leraren.

De ICT-coördinatoren van OZCS vormen een intervisiegroep waarbinnen:
- regelmatig ervaringen worden uitgewisseld
- een gemeenschappelijk ICT-beleid wordt afgesproken.
Dit betekent dat regelmatig bijeenkomsten worden georganiseerd. Centraal in het ICT-overleg staat het stimuleren en verder uitbouwen van e-leren in de klas. Het materiaal dat in dit samenwerkingsverband wordt ontwikkeld, wordt ter beschikking gesteld van alle scholen. Lerarenteams krijgen de nodige informatie en bepalen samen met de ICT-coördinator welke projecten zinvol en haalbaar zijn voor hun school.

De ICT-coördinator begeleidt die projecten in de school en in de klas. De mate van ondersteuning door de ICT-coördinator (ICTc) is afhankelijk van de ICT-competentie bij de leraren en van de verwachtingen in de school.
Enkele mogelijkheden:

 • De ICTc geeft informatie over het project, installeert het materiaal op de computers zodat het vlot toegankelijk is in de klas.
 • De ICTc leert leerkrachten de vaardigheden die ze nodig hebben om met het materiaal te werken. Dit kan bijvoorbeeld onmiddellijk na de klasdag voor leraars van de school, van de scholengemeenschap of van de regio.
 • De ICTc geeft een informatieve les waarin hij aan de klasgroepen (leerkrachten en leerlingen samen) toont hoe je met het materiaal werkt.
 • De ICTc zet één groepje leerlingen op weg tijdens hoekenwerk of contractwerk. De leerlingen leren verder van elkaar.
 • De ICTc werkt het project uit en begeleidt de lessen samen met de leraar en de leerlingen in de klas. De leraar leert samen met de leerlingen en neemt geleidelijk aan de begeleiding in eigen handen.


Enkele projecten die we dit schooljaar aanbieden:

 • Sterrenklas, kennismaking met mogelijkheden van ICT-integratie in de klas, vervul met je klas vijf ICT-opdrachten via Site at School en word een vijf-sterren-klas
 • Webloggen, interactief stellen via internet, leerlingen publiceren online
 • E-mailproject, uitwisseling tussen leerlingen van verschillende scholen
 • ICT-integratie in de kleuterschool
 • Werken met Freeware, Rekenweb, Webquests
 • Werkenbladen voor de tweede en derde graad

Ondersteunend materiaal voor ICT-gebruik in de klas dat we dit schooljaar verder uitbouwen:

 • http://www.digitips.be, een website met links naar online klasmateriaal en beknopte informatie over het gebruik ervan
 • http://www.sterrenklas.be, een website in Site at school met wedstrijdreglement, opdrachten, informatie van de Sterrenacademie
 • http://www.klasweblog.be een ondersteunende site met voorbeelden en tips voor het werken met een interactief klasdagboek op internet
 • http://www.noordnet.net/linkies, een webbased databank met URL’s en informatie voor de basisschool
 • http://www.ictheek.be, website met informatie ICT


Voorstelling tijdens de directeursvergadering op 28 augustus 2006:

Voorstelling tijdens de directeursvergadering op 23 augustus 2004:

 • webloggen en ondersteunende site voor de leerlingen
 • CD-rom met freeware
 • Digitips en Linkies

ICT-overleg
Taken van de ICTc

 • de ICT-ondersteuning die in de scholen wordt gevraagd, kan erg uiteenlopend zijn en verschillen van school tot school
 • sommige scholen zullen vooral technische ondersteuning vragen, andere scholen leggen het accent op pedagogische ondersteuning
 • in de meeste scholen neemt de ICT-coördinator zowel de technische ict-coördinatie (TIC) als de pedagogische ict-coördinatie (PIC) voor zijn rekening
  in dat geval leg je best van tevoren vast wanneer je technisch werk verricht en wanneer leraren pedagogische ondersteuning kunnen verwachten

Vertaal je taken in SMART-doelen

 • Specifiek: concreet, wat ga je precies doen
 • Meetbaar: welk resultaat beoog je, hoe ga je dat meten
 • Aanwijsbaar: wie doet wat, duidelijke taakverdeling
 • Realistisch: haalbaar, rekening houdend met de schoolsituatie, de ICT-competentie van leraren, de tijd dat je in de school bent
 • Tijdsgebonden: stel een einddatum vast, zoek tijdig naar een oplossing indien je ziet dat de vooropgestelde datum niet wordt gehaald

Accenten in onze werking

 • accent 2002-2003:
  • technisch werk
  • inventarisatie van hard- en software
  • kennismaking met ICT-gebruik in de klassen
  • praktijkvoorbeeld ondersteunen van ICT-activiteiten: Informatie opzoeken op internet 6de leerjaar
  • het proces van vernieuwen
   • Corey: 4 fasen (op de kar springen, Grote verwarring, werken volgens plan, integratie)
   • Itzkan: wat doet de leerkracht? (substitutie, transitie, transformatie)
   • Fullan: verandering bij de leerkracht (nieuwe materialen leren gebruiken, gedrag vernieuwen, ideeën en houdingen aanpassen)
   • Collis: motivatie (3-G model: gemak, gewin, genot)
  • stappenplan: een ICT-beleidsplan voor de school (J. van Braak)

   Naar begin van de tekst

 • accent 2003-2004:
  • opmaken van een leerlijn ICT
   schooloverzicht ICT-activiteiten in de klas en aanvinklijst ICT-vaardigheden op basis van de VVKBaO-leerlijn "basisbaardigheden ICT"
   • computer bedienen
   • besturingssysteem gebruiken
   • applicatiesoftware gebruiken
   • informatie zoeken, verwerken
   • communiceren
   • attitudes
  • contact met een spilfiguur ICT in de school
  • eerste pedagogische projecten samen uitwerken (e-mailproject)
  • ondersteunend materiaal ontwikkelen en bekend maken bij de leraars
   • linkies
   • digitips online
   • weblog
 • Naar begin van de tekst

 • accent 2004-2005:
  • ICT-gebruik in de klas stimuleren
  • gezamenlijke ICT-projecten uitwerken
  • leerlijn en beleidsplan ICT verder uitwerken
  • van start gaan met een werkgroep ICT per school
  • samenstellen Digitips-CD1 met freeware voor de basisschool

   Naar begin van de tekst

 • accent 2005-2006:
  • ICT-gebruik in de klas stimuleren
  • gezamenlijke ICT-projecten uitwerken en ondersteunen
  • werkgroep ICT opvolgen per school
  • starten met leerlingen-werkgroep ICT

   Naar begin van de tekst

 • accent 2006-2007:
  • ICT-gebruik in de kleuterschool stimuleren
  • opvolgen en verder ondersteunen van de projecten
   • Digitips online
   • Online stellen via weblog
   • E-mailproject
   • Werkbladen
   • Freeware
  • ICT-integratie in hoekenwerk en contractwerk
  • samenstellen Digitips-CD2 met freeware voor de basisschool

   Naar begin van de tekst

 • accent 2007-2008:
  • systematisch werken aan de eindtermen ICT (per 1 september 2007 zijn er ET ICT)
   • beschrijving van de feitelijke situatie per school per klas begeleiden en stimuleren
   • ICT-activiteiten bundelen per regio per klas per eindterm ICT

   Naar begin van de tekst

 • accent 2008-2009:
  • systematisch werken aan de eindtermen ICT
   • beschrijving van de feitelijke situatie verder zetten
   • tekorten opsporen en prioriteiten bepalen
   • materiaal voorzien voor
    • Veilig Internet 3de en 4de leerjaar (ET 2, via digitips, werkbladen en lestips)
    • Veilig Internet 3de graad (ET 2, leerpakket en tips voor klasgesprek)
    • werken aan de leerprocesgerichte eindtermen
  • doorstroming van informatie naar de leerkrachten: regioblogs opstarten
 • Naar begin van de tekst

 • accent 2009-2010:
  • systematisch werken aan de eindtermen ICT
   • beschrijving van de feitelijke situatie verder zetten waar nodig
   • materiaal voorzien om aan alle eindtermen ICT te werken, ICT-gebruik stimuleren zodat kinderen meer oefenkansen krijgen
   • extra aandacht geven aan eindtermen die minder aan bod komen
   • al doende worden leerkrachten en leerlingen meer ICT-vaardig
   • leerkrachten zien via ICT-gebruik meer mogelijkheden om ICT systematisch te integreren in de klas
  • doorstroming van informatie verder verbeteren via de regioblogs

   Naar begin van de tekst