Documenten leerlijn basisschool Bekijken

Downloaden

Schooljaar 2011-2012: evauleren en rapporteren
Informatie    
Informatie ICT 2011-2012
eindtermen ICT in ik-vorm, ICT-diamant vertaald naar "Mijn ICT"
Downloaden
leerlijn: voorbeeld mindmap
Bekijken
Downloaden
samenvatting jaarplan, leerlijn, evalueren en rapporteren
verschillende mogelijkheden, gekoppeld aan de eigenheid van de school
Downloaden
Personeelsvergadering: diavoorstelling rapporteren en evalueren
Bekijken
     
Voorbeeld: Sint-Calazans Hoevenen    
Stap 1: Naar een leerllijn ICT (sjabloon)
* per leerjaar ingevuld vanuit de jaarplannen, ICT-activiteiten per ET ICT
* leerkrachten vinken aan en vullen aan wat van toepassing is voor hun klas
Bekijken
 
Stap 2: e-Mindmap ICT in onze school
* aanpassen aan de huidige situatie in de school (vanuit de overzichten per leerjaar)
* aanvullen (wenselijk, in het rood)
Bekijken
 
Eerste leerjaar
Bekijken
 
Tweede leerjaar
Bekijken
 
Derde leerjaar
Bekijken
 
Vierde leerjaar
Bekijken
 
Vijfde leerjaar
Bekijken
 
Zesde leerjaar
Bekijken
 
     
Schooljaar 2009-2010: lestips per leerjaar per maand
Regio Zuid-Antwerpen    
september-oktober 2009
Bekijken
november-december 2009
Bekijken
januari-februari 2010
Bekijken
maart-april 2010
Bekijken
 
mei-juni 2010
Bekijken
 
     
   
Schooljaar 2007-2008: Jaarplannen, ICT-activiteiten per ET ICT
Regio Midden-, Noord-, Zuid-Kempen    
Kempen, jaarplan eerste leerjaar
Bekijken
Downloaden
Kempen, jaarplan tweede leerjaar
Bekijken
Downloaden
Kempen, jaarplan derde leerjaar
Bekijken
Downloaden
Kempen, jaarplan vierde leerjaar
Bekijken
Downloaden
Kempen, jaarplan vijfde leerjaar
Bekijken
Downloaden
Kempen, jaarplan zesde leerjaar
Bekijken
Downloaden
     
Regio Zuid-Antwerpen    
Zuid-Antwerpen, oplijsting eerste leerjaar
Bekijken
Downloaden
Zuid-Antwerpen, oplijsting tweede leerjaar
Bekijken
Downloaden
Zuid-Antwerpen, oplijsting derde leerjaar
Bekijken
Downloaden
Zuid-Antwerpen, oplijsting vierde leerjaar
Bekijken
Downloaden
Zuid-Antwerpen, oplijsting vijfde leerjaar
Bekijken
Downloaden
Zuid-Antwerpen, oplijsting zesde leerjaar
Bekijken
Downloaden
     
Regio Keerbergen    
Keerbergen, oplijsting eerste leerjaar
Bekijken
Downloaden
Keerbergen, oplijsting tweede leerjaar
Bekijken
Downloaden
Keerbergen, oplijsting derde leerjaar
Bekijken
Downloaden
Keerbergen, oplijsting vierde leerjaar
Bekijken
Downloaden
Keerbergen, oplijsting vijfde leerjaar
Bekijken
Downloaden
Keerbergen, oplijsting zesde leerjaar
Bekijken
Downloaden
     
Sept 2007: ICT-eindtermen

Eindtermen ICT en onze projecten
Opsomming projecten per ET

Bekijken
Downloaden
 

Eindtermen ICT in de kleuterschool?
Opsomming projecten per ontwikkelingsdoel (per eindterm)

Bekijken
Downloaden
 
Oplijsten van ICT-activiteiten in het schooljaar 2007-2008
Bekijken
 
Oplijsten van ICT-activiteiten, voorbeelden    
* Eerste leerjaar
Bekijken
Downloaden
     
     
Leerlijn ICT in de basisschool
Een voorbeeld: van kleuter tot zesde leerjaar
Bekijken
Downloaden
 

Leerlijn ICT-vaardigheden per leerjaar
Een voorbeeld

   
* Kleuterschool
Bekijken
Downloaden
* Eerste leerjaar
Bekijken
Downloaden
* Tweede leerjaar
Bekijken
Downloaden
* Derde leerjaar
Bekijken
Downloaden
* Vierde leerjaar
Bekijken
Downloaden
* Vijfde leerjaar
Bekijken
Downloaden
* Zesde leerjaar
Bekijken
Downloaden
     
     
2002-2007: ICT-competenties

ICT-competenties in de basisschool
Opsomming projecten per pijler

Bekijken
Downloaden
     
ICT-comptenties in de kleuterschool
Opsomming activiteiten per pijler
Bekijken
Downloaden
 
Schooloverzicht ICT-activiteiten per leerjaar
Een voorbeeldlijst (2002-2003)
Bekijken
Downloaden

 

Aanvinklijst ICT-basisvaardigheden
Lege aanvinklijst op basis van de leerlijn VVKBaO
Bekijken
Downloaden