Op deze pagina vind je enkel beschrijvingen en stappenplannen bij TvbSoft.
   

Lees: leerjaar, titel van het programma, korte beschrijving
Klik op Bekijken om het stappenplan te zien.
Klik op Downloaden om het stappenplan op je PC te bewaren of af te drukken.

   
Wil je met dat programma werken? http://edusoft.town.nl/
     
 

Ga naar de website TvbSoft, donwload en installeer

naar de website TvbSoft
 
   
  Stappenplannen bij TvbSoft    
Leerjaar
Programma
Bekijken
Downloaden
kl-1-2-3
abracadabra: hoofdletters onthouden, geheugentraining vanaf 3 letters
Bekijken
Downloaden
kl-1
achtbaan: de plaats van acht prenten onthouden, klik op de plaats van de gevraagde prent
Bekijken
Downloaden
3-4
alfabet: acht woorden alfabetisch ordenen
Bekijken
Downloaden
alright: Engelse woorden oefenen, enkel typen en lezen, geen auditieve ondersteuning
Bekijken
Downloaden
1-2
auto3: sommen, + en - tot 10 automatiseren
Bekijken
Downloaden
2
auto4: hoofdrekenen tot 100
Bekijken
Downloaden
2-3
auto5: hoofdrekenen tot 100
Bekijken
Downloaden
4
auto6: hoofdrekenen
Bekijken
Downloaden
5
auto7: hoodrekenen
Bekijken
Downloaden
2-3
bedacht (bed8): welk woord past in welke zin
Bekijken
Downloaden
2
betaal gepast: met euromunten, tot 10 euro
Bekijken
Downloaden
4
birdie: maak woorden, kraak de gsm-code
Bekijken
Downloaden
2
blok 100: hoeveelheden tot 100 herkennen
Bekijken
Downloaden
6
blokjes: spel, denk logisch na en maak het voorbeeld na
Bekijken
Downloaden
6
boekpraat: maak een databank boekbesprekingen
Bekijken
Downloaden
5-6
breukie, breukvraag: van strook naar breuk, welke breuk is getekend
Bekijken
Downloaden
5-6
breukie, breukmaak: van breuk naar strook, maak de breuk met stroken
Bekijken
Downloaden
5-6
breukie, breuksimpel: vereenvoudigen, maak de breuk zo klein mogelijk
Bekijken
Downloaden
5-6
breukie, breukeruit: haal de gehelen uit de breuk
Bekijken
Downloaden
5-6
breukie, breukeen: maak er een breuk van, voeg de gehelen bij de breuk
Bekijken
Downloaden
4-5
brouwsel: decimale getallen, maak een getal 10 - 100 - 1000 keer groter of kleiner
Bekijken
Downloaden
3-4
buurman: maaltafels herhalen, oefenen met buurproducten
Bekijken
Downloaden
5-6
centurion: hoofdrekenen, lange sommen met meerdere termen en bewerkingen, termen tot 100
Bekijken
Downloaden
2-4
cijfermind: spel, masterind met cijfers, kraak de code
Bekijken
Downloaden
3-6
cijfersss: voor de leraar, werkbladen cijferen afdrukken
Bekijken
Downloaden
3
darts: hoofdrekenen tot 200, cijferen en verdubbelen
Bekijken
Downloaden
3-4
deelbaar: geef alle delers van een getal (tot 100 - tot 1000)
Bekijken
Downloaden
4-5-6
denkje: tiendelige getallen, aanvullen tot een geheel getal
Bekijken
Downloaden
lkr
denktijd: "wekker" instellen, aftellen op het scherm (denktijd voor een quiz instellen, ...)
Bekijken
Downloaden
3-4
dictees: zinnendictee, zinnen lezen, onthouden, volledig typen
Bekijken
Downloaden
1
dobbelvierkant: optellen tot 12, oefeningen in een rooster met dobbelstenen
Bekijken
Downloaden
2-3
doil: kaartspel, maak de hoeveelheid met 3 kaarten
Bekijken
Downloaden
4-5-6
droomvanger: werkwoorden oefenen (maak de infinitief, het voltooid deelwoord, ...)
Bekijken
Downloaden
3-4
dduizend: maak drie getallen in een cijferoefening, de som van de getallen moet zo dicht mogelijk bij 1000 liggen
Bekijken
Downloaden
3-4
eigenwys: quiz over allerlei onderwerpen, waar of niet waar?
Bekijken
Downloaden
2-3-4
electro: hoofdrekenen (kies + - x : en hoogste getal) welke opgave hoort bij welk resultaat
Bekijken
Downloaden
6
forza: quiz, zeer uiteenlopende onderwerpen, plaats telkens 8 items in goede volgorde
Bekijken
Downloaden
3-4
galgje: taalspel galgje met woorden, spreekwoorden (lkr kan andere oefeningen invoeren)
Bekijken
Downloaden
2
geefme: gepast betalen met euromunten, tot 100 eurocent
Bekijken
Downloaden
5-6
GeeSeM: kraak de gsm-code, eenvoudige vergelijkingen oplossen
Bekijken
Downloaden
1-2
getallijn: zet het rode blokje bij het getal op de getallenas (instelbaar tot 10, tot 20, tot 50 ...)
Bekijken
Downloaden
2-5
getalwoord: lees het woord en typ het getal in cijfers (stel in tot 100, tot 1000, tot 10.000 ...)
Bekijken
Downloaden
1-2
getikt: klavier leren kennen, typ letters en cijfers
Bekijken
Downloaden
5-6
glazenwasser: zoek in een reeks van 9 woorden alle zelfstandige naamwoorden - bijvoeglijke naamwoorden - juiste combinaties (lidwoord-zelfstandig naamwoord)
Bekijken
Downloaden
2
goudmijn: getallen ordenen van klein naar groot, instelbaar tot 30 ... tot 99
Bekijken
Downloaden
3
hanger, hoofdrekenen (+ - x :) maak een zo groot mogelijk getal door 5 dominokaarten te bewerken
Bekijken
Downloaden
kleuter
hoeveel, visuele discriminatie, klik op de figuren die hetzelfde zijn
Bekijken
Downloaden
3
hhonderd: maak drie getallen in een cijferoefening, de som van de getallen moet zo dicht mogelijk bij 100 liggen
Bekijken
Downloaden
2
hooglaag: getallenkennis tot 100, raad een getal tussen 0 en 100, volg de aanwijzingen hoger - lager
Bekijken
Downloaden
3-4
hussel: woorden zoeken, de letters zijn door elkaar gegooid, lees de omschrijving en zoek het woord
Bekijken
Downloaden
3-4
katapult: hoofdrekenen, maak het gevraagde getal door optellen, aftrekken, vermenigvuldigen, delen (tot 100 of tot 1000)
Bekijken
Downloaden
1
kattekwaad: getallenkennis tot 20, kijk naar het rode blokje in het 20-veld, welk getal?
Bekijken
Downloaden
kl - 1
kflits: onthoud het flitsplaatje, zoek het in een reeks van 12 plaatjes
Bekijken
Downloaden
2-3
klokkie: lees het uur op de wijzerplaat, hoe laat is het?
Bekijken
Downloaden
2-3
klonk: welke klinkers en medeklinkers ontbreken in de zin?
Bekijken
Downloaden
4-5
kommaar: werken met commagetallen (DHTE,thd)
Bekijken
Downloaden
5-6
kraakdecode: zoek de code van zes cijfers, eenvoudige vergelijkingen oplossen
Bekijken
Downloaden
1-2
krokodillen: rekenen tot 12 met dobbelstenen, getallen splitsen en optellen
Bekijken
Downloaden
1-2
lachen: optellen tot 20, zoek alle getallen zodat het rooster klopt
Bekijken
Downloaden
4
letjes: cijferend optellen tot 10.000
Bekijken
Downloaden
3-4
letters: de letters zijn door elkaar gegooid, maak een woord van acht letters
Bekijken
Downloaden
kl - 1
maakmena: visuele discriminatie, zoek de smiley die precies hetzelfde is
Bekijken
Downloaden
3
makem: hoofdrekenen tot 100, maak het gevraagde getal door optellen, aftrekken, vermenigvuldigen,delen
Bekijken
Downloaden
1
matho: optellen tot 20, telkens 25 oefeningen, klik op de goede oplossing in het rooster en maak zo de puzzel
Bekijken
Downloaden
1
matho: aftrekken tot 20, telkens 25 oefeningen, klik op de goede oplossing in het rooster en maak zo de puzzel
Bekijken
Downloaden
2 - 3
matho: optellen en aftrekken, telkens 25 oefeningen, klik op de goede oplossing in het rooster en maak zo de puzzel
Bekijken
Downloaden
2
matho: maaltafels oefenen, telkens 25 oefeningen, klik op de goede oplossing in het rooster en maak zo de puzzel
Bekijken
Downloaden
2
matho: deeltafels oefenen, telkens 25 oefeningen, klik op de goede oplossing in het rooster en maak zo de puzzel
Bekijken
Downloaden
2
matrix: hoofdrekenen, + - x of optellen, aftrekken, vermenigvuldigen in een rooster (matrix 3x3, aanpasbaar tot groter rooster 10x10)
Bekijken
Downloaden
3-4
metriek: lengtematen oefenen (omzetten mm, cm, dm, m, dam, hm, km)
Bekijken
Downloaden
3-4
mistiek: hoofdrekenen in een rooster met 2 formules horizontaal en 2 formules vertikaal, wissel de getallen van plaats, zorg dat het rooster klopt
Bekijken
Downloaden
4-6
molen: spel instelbaar enkel met gehele getallen of ook commagetallen, vorm met de gekregen cijfers getallen, tel die getallen op, maak zo het gevraagde getal
Bekijken
Downloaden
3-4-5-6
morse: morse-tekens omzetten in letters, ontcijfer het woord
Bekijken
Downloaden
3-4
muisjes: cijferend optellen en aftrekken
Bekijken
Downloaden
2
negen9: getallenkennis, dobbelspel, maak getallen en tel ze op, probeer zo dicht mogelijk bij het gevraagde getal (tot 99) te komen
Bekijken
Downloaden
2
optocht: hoofdrekenen, maak een reeks van vijf oefeningen (eenvoudige instelling mogelijk bewerkingen + - of x, grootte van de termen tot 10 of hoger)
Bekijken
Downloaden
4-6
parkeer: spel, zet de rode auto uit de garage, doe dat in zo weinig mogelijk beurten (cfr gezelschapsspel parkeer)
Bekijken
Downloaden
2
pentablok: plaats telkens de vijf bewerkingen bij het goede antwoord in de vijfhoek
Bekijken
Downloaden

2
5-6

pijler: getallenassen, welk getal staat op de rode pijl? (eenvoudig instellen: voor klas 2 kies van 0 tot 100, voor derde graad getallenassen met commagetallen)

Bekijken
Downloaden
1-3
piraat: speel tegen de computer drie op een rij
Bekijken
Downloaden
2-3
piramide: optellen tot 100, zoek alle getallen in de piramide, het bovenstaande getal is steeds de som van de twee onderstaande getallen
Bekijken
Downloaden
2
priemen: optelspel waarin je de priemgetallen 11-13-17-19 en 23 moet maken met dobbelstenen
Bekijken
Downloaden
2
prullenbak: spel hoger-lager met kaarten
Bekijken
Downloaden
1
puntsom: alle mogelijke puntsommen optellen en aftrekken tot 10
Bekijken
Downloaden
4-6
quizmaster: maak de quiz (er zijn enkele quizzen beschikbaar, is pas echt interessant als de leerkracht zelf een quiz samenstelt voor de leerlingen)
Bekijken
Downloaden
5-6
redetaal: zinsontleding, stel in wat de leerlingen moeten zoeken in de zin (onderwerp en persoonsvorm, gezegde, ...)
Bekijken
Downloaden
     
2
redme: dobbelspel tellen tot 100, ga naar het gevraagde getal
Bekijken
Downloaden
kl
reeks: logische reeks aanvullen (12 gekleurde parels, vul aan met de juiste kleur)
Bekijken
Downloaden
2
rekenbord: hoofdrekenen met dobbelstenen, + - x en : met termen van 1 tot 6 (maximum resultaat 36)
Bekijken
Downloaden
2
robot: optellen tot 100, elke kaart heeft een waarde tussen 2 en 10, maak het gevraagde getal door kaarten op te tellen
Bekijken
Downloaden
2
rolon: hoofdbewerkingen tot 100, stel zelf de formule samen, maak bewerkingen die kloppen
Bekijken
Downloaden
6
romein: oefen de Romeinse Cijfers (zet om van Romeins naar Arabisch, van Arabisch naar Romeins, beide vormen door elkaar)
Bekijken
Downloaden
5-6
rondaf:getallen afronden tot op ... honderdtallen, tientallen, eenheden, tienden, honderdsten, duizendsten
Bekijken
Downloaden
3-4
rregelss: volgorde van de hoofdbewerkingen in lange sommen
Bekijken
Downloaden
2
schaar steen papier: rekenspel hoofdbewerkingen tot 100, je kan verschillende somtypes kiezen
Bekijken
Downloaden
1
schild:optellen tot 9, automatiseren
Bekijken
Downloaden
4-5
scoren: grafieken lezen, 7 kinderen behalen elk een score van 0 tot 10, lees de scores in het staafdiagram, lees de zin (bewering), is het waar/niet waar (Joris scoort 9 keer, ...)
Bekijken
Downloaden
2-3-4
secret: los het geheimschrift op (letters lezen in een rooster)
Bekijken
Downloaden
2-3
shoppen: winkelen, koop 2 of 3 of 4 artikelen en betaal precies 50 euro, 60 euro, 70 euro of 80 euro
Bekijken
Downloaden
kl 1-2
siekwens: richting van pijlen lezen, klik op de pijl die naar de pijl in het midden wijst
Bekijken
Downloaden

2-3
4-5-6

sixpack: hoofdbewerkingen tot 100, eenvoudige vergelijkingen oplossen (in de formules zijn de getallen vervangen door gekleurde ballen, bepaal de waarde van de gekleurde ballen, zorg dat de sommen kloppen)
Bekijken
Downloaden
2-3
smilecode: hoofdrekenen tot 100, lange sommen met meerdere bewerkingen, ook puntoefeningen
Bekijken
Downloaden
2- ...
solo: spel, onthoud de plaats van 16 cijfers in een rooster, klik in een blind rooster de cijfers in goede volgorde aan
Bekijken
Downloaden
leraar
sommenrace: maak werkbladen en druk ze af (hoofdrekenen klas 1 tot klas 6)
Bekijken
Downloaden
5-6
spelcircus: procentrekenen, bepaal de nieuwe prijs van een artikel met een korting van 30%, 40% (stap voor stap, je kan in het spel gebruik maken van een rekenmachine)
Bekijken
Downloaden
2-6
spellingwerk: spelling van woorden oefenen, per leerjaar per week een woordpakket (taal actief), woorden typen, klinkers aanvullen, letters in de goede volgorde plaatsen ...
Bekijken
Downloaden
5-6
sudoku: Japans spel, niveau beginner, simpel, gemiddeld, moeilijk, uitslover
Bekijken
Downloaden
2-3

tafel kenner: oefen de tafels tot 12xT
stel in: oefenen per tafel, meerdere tafels, recht-toe-recht-aan of puntoefeningen , ...
voor de leraar: klik rechts in de tekst van het instellingenvenster om ook de oefentijd, het aantal vragen en de valsnelheid van de sommen in te stellen

Bekijken
Downloaden
2- ...
tangram: kies het niveau simpel, eenvoudig, moeilijk, zwaar
let op: R-klik om het puzzelstuk te roteren
Bekijken
Downloaden
3-4
tel op: cijferend optellen (getallen met vier cijfers)
Bekijken
Downloaden
4
tieper: typ de woorden na (ook zinloze woorden, woorden die niet bestaan)
Bekijken
Downloaden
3-4
tijdrover: kloklezen, lees de wijzerplaat, zet om naar digitale klok
Bekijken
Downloaden
1-2

tot: kralen op het rekenrek in vijf-structuur, vul aan tot ...
klas 1: kies aanvullen tot 10, aanvullen tot 20
klas 2: kies aanvullen tot 20, aanvullen tot 100

Bekijken
Downloaden
4-6
trace: spel, in een rooster zijn de getallen vervangen door vogels, zoek de getallen, zorg ervoor dat alle optellingen van de rijen en de kolommen kloppen
Bekijken
Downloaden
5-6
uitverkoop: procentrekenen, je koopt een aantal fietsen met korting, reken voor elke fiets de korting uit, bepaal dan de nieuwe prijs ... hoeveel moet je in het totaal betalen?
Bekijken
Downloaden
3
uitweg: hoofdrekenen, welk van de vier sommen hoort bij het getal (+ - x : met termen kleiner dan 100, resultaat kan wel meer zijn dan 100, reken snel uit of schat het resultaat ...)
Bekijken
Downloaden
1
2-3

valsom: schat de uitkomst van de som, klik op de pijlen om de som in het goede vak te plaatsen
klas 1 tussen 0 en 20: is deze som minder dan 10, precies 10, meer dan 10
klas 2 tussen 0 en 50, tussen 0 en 100
klas 3 tussen 0 en 200, tussen 0 en 500, tussen 0 en 1000

Bekijken
Downloaden
1-2
van de lijn: optellen tot 10, tot 20, tot 50, tot 100
Bekijken
Downloaden
5-6
vaten: inhoudsmaten aflezen tot 100 liter
Bekijken
Downloaden
5-6
verven: oefenen van bewerkingen met tiendelige getallen
Bekijken
Downloaden
3
vieren: lange sommen met meerdere bewerkingen + - x en : met termen kleiner dan 100, resultaat kan soms meer zijn dan 100
Bekijken
Downloaden
2
vierhoek: optellen tot 30, lange sommen met meer dan één bewerkingen
Bekijken
Downloaden
5-6
vierkel: eenvoudige vergelijkingen oplossen (drie vergelijkingen, zoek de twee termen, de eerste term is kleiner dan 20 en de tweede term is kleiner dan 10)
Bekijken
Downloaden
3-4
vijfling: spel lingo met woorden, raad het woord van 5 letters in maximum vijf stappen
Bekijken
Downloaden
kl-1
vingo: vingers tellen, tel het aantal vingers op van handen samen en klik op het juiste getal (0-10)
Bekijken
Downloaden
1
vissen: spel, kaarten vissen en optellen tot 12
Bekijken
Downloaden
3-4
vlag: oefenen richting N-O-Z-W (verplaats het getal tot bij de vlag, kie de richting)
Bekijken
Downloaden
kl - 1
vormpje: maak de figuur na, klik op de goede vormen
Bekijken
Downloaden
5-6
vraagstuk: vraagstukken oplossen
Bekijken
Downloaden
4-6
watisdat: welk woord ontbreekt in de zin
Bekijken
Downloaden
kl-2
watist: geheugenspel, acht prenten onthouden en aanklikken in een reeks prenten
Bekijken
Downloaden
3
watzagik: geheugentraining, vlaggen onthouden
Bekijken
Downloaden