Lesmateriaal bij de Eindtermen ICT

Lesmateriaal per ICT-eindterm zoeken op klascement.
Kies links in het overzicht de eindtermen waarvoor je materiaal zoekt. Klik op de knop zoek.
Lagere school: ET1 tot ET8.
ET9 en ET10 zijn voor het secundair onderwijs.
klascement.be/icteindtermen

Projecten 2011-2012

Ook in het schooljaar 2011-2012 staan weer heel wat ICT-projecten klaar. Klik hier voor een overzicht.

Inschrijven doe je bij je ICT-coördinator.
Heb je nog geen inschrijvingsformulier? Klik hier.

Scholen die willen starten met een ICT-protfolio voor en door leerlingen, nemen contact op met de ICT-coördinator.

Informatie ICT 2011-2012, informatie voor nieuwe leerkrachten en overzicht eindtermen, klik hier.

Naar evalueren en rapporteren ICT

In het schooljaar 2010-2011 zetten we de ICT-projecten verder,
klik hier voor een overzicht.2010pro
Daarnaast zal de werkgroep ICT een draaiboek maken om verder te werken aan een leerlijn ICT, gekoppeld aan evalueren en rapporteren.

 1. Leerlijn ICT
  Kunnen we op basis van onze “oplijstingen ICT-activiteiten per leerjaar” een “model voor een leerlijn ICT” uitwerken?
 2. Evaluatie en rapportering ICT
  Kunnen we gekoppeld aan het “model voor een leerlijn ICT” een voorstel voor evaluatie en rapportering van ICT-vaardigheden formuleren?

 3. Strategie voor invoering (? 2011-2014)
  Kunnen we op basis van onze resultaten en ervaringen een strategie voorstellen voor invoering van een schoolgebonden leerlijn gekoppeld aan evaluatie en rapportering?

ICT-activiteiten in de klas

Hoe ver staan we?

 • oefenen met behulp van ICT komt het meest aan bod ( eindterm 3 )
 • leerlingen mogen informatie opzoeken en voorstellen met behulp van ICT ( eindtermen 6 en 7 )
 • creatief vormgeven en communicatie komen sporadisch aan bod ( eindtermen 5 en 8 )
 • integratie ICT is nog niet vanzelfsprekend, er zijn grote verschillen van klas tot klas

Onze ICT-projecten 2009-2010 zijn gericht op:

 • kinderen oefenkansen geven om aan alle eindtermen ICT te werken
 • extra aandacht aan eindtermen die minder aan bod komen
 • al doende worden leerlingen en leerkrachten ICT-vaardiger
 • via ICT-gebruik meer mogelijkheden zien om ICT systematisch te integreren in de klas

Een overzicht ICT-projecten 2009-2010: klik hier

ICT-gebruik

ICT-gebruik kan maar effectief zijn indien de integratiegraad voldoende hoog is 
Uit: Globale visie op de eindtermen en ontwikkelingsdoelen ICT, klik hier voor de volledige tekst (zie 1.2.7.)

Leergebied overschrijdende eindtermen voor de basisschool:

 • ICT
 • Leren leren 
 • Sociale vaardigheden

Voor ICT moeten we binnen de leergebieden – Frans, Lichamelijke Opvoeding, Muzische Vorming, Nederlands, Wereldoriëntatie, Wiskunde – systematisch werken aan 8 eindtermen:

 1. Een positieve houding – ICT gebruiken ter ondersteuning van het leren
 2. Veilig, verantwoord, doelmatig
 3. Zelfstandig oefenen
 4. Zelfstandig leren
 5. Creatief vormgeven
 6. Informatie opzoeken, verwerken, bewaren
 7. Informatie voorstellen aan anderen
 8. Op een veilige, verantwoorde en doelmatige manier communiceren

2007-2008 ICT-activiteiten zesde leerjaar

etict6
Overzicht van ICT activiteiten in het zesde leerjaar, gekoppeld aan de ET ICT

Klik hier om het overzicht te bekijken (pdf)

Klik hier om de lijst te downloaden (xls)

2007-2008 ICT-activiteiten vijfde leerjaar

etict5
Overzicht van ICT activiteiten in het vijfde leerjaar, gekoppeld aan de ET ICT

Klik hier om het overzicht te bekijken (pdf)

Klik hier om de lijst te downloaden (xls)

2007-2008 ICT-activiteiten vierde leerjaar

etict4
Overzicht van ICT activiteiten in het vierde leerjaar, gekoppeld aan de ET ICT

Klik hier om het overzicht te bekijken (pdf)

Klik hier om de lijst te downloaden (xls)

2007-2008 ICT-activiteiten derde leerjaar

etict3
Overzicht van ICT activiteiten in het derde leerjaar, gekoppeld aan de ET ICT

Klik hier om het overzicht te bekijken (pdf)

Klik hier om de lijst te downloaden (xls)

2007-2008 ICT-activiteiten tweede leerjaar

etict2
Overzicht van ICT activiteiten in het tweede leerjaar, gekoppeld aan de ET ICT

Klik hier om het overzicht te bekijken (pdf)

Klik hier om de lijst te downloaden (xls)

Volgende pagina »