Ontdek de trein

www.digitips.be > tweede graad > wo > Ontdek de trein
Ontdek de trein
Spelenderwijs leer je het station en het leuke van reizen met de trein kennen.
Zelfstudiepakket speciaal voor kinderen van het derde en vierde leerjaar.

Speurneus

SpeurneusIctheek > werkbladen > lijst werkbladen > 2007-2008 > maart
Ga op speurtocht in verschillende gemeenten.
Ontdek wat Vlaanderen met de Europese Unie te maken heeft.
Werkbladen zie Ictheek, zoekwoord speurneus (Ctrl-F zoeken op deze pagina).
Webquests: Editie 3(2008) Editie 2(2007) Editie 1(2006)

Informatie over de eindtermen ICT, website departement onderwijs

Lesideeën per eindterm ICT


syntheseenisSynthese ICT-competenties
De Enisscholen maakte een synthese met
lesideeën per ICT-competentie.
Kijk bij de ICT-competentie,
Kijk bij een van de scholen,
klik op de klas om lesideeën te lezen:
kl – 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6.

Welkom

Inhoud: informatie voor leerkrachten van OZCS
Scholengemeenschappen K(w)ALITI, Boemerang, Samenspel, Diamant, De Roos, KOBra, Breslego, LIVO en KORZO.
Auteurs: ICT-coördinatoren Chris, Chris, Hans, Jan, Jan, Joris, Jurgen, Jurgen, Wendy.