Per dag wijzer (kennisnet.nl)

perdagwijzerDe PerDagWijzer is lesmateriaal dat te gebruiken is bij de kalender van alledag: feestdagen, bijzondere dagen, historische gebeurtenissen, belangrijke nieuwsfeiten enzovoort. De lesbrief bestaat uit een inleiding, werkbladen voor de leerlingen en een handleiding voor de leerkracht. http://leerkracht.kennisnet.nl/overzichtpdw

Godsdienstonderwijs.be THOMAS

thomasTHOMAS is een godsdienst-didactische website van de Faculteit Godgeleerdheid, K.U.Leuven. Klik op basisonderwijs en kies: Leerplan, Handboeken, In de kijker.
www.godsdienstonderwijs.be
http://www.kuleuven.be/thomas/basisonderwijs/