24 sept 2009, werkgroep ICT

Jaarplan en agenda ICT: elke ICT-coo licht jaarplannen in de scholen en agenda toe
Programma om alle programma’s automatisch te laten updaten
Anti-spywareprogramma’s
Opvolgen lestips
ICT en zorg
Nieuwsbrief mailpress uittesten

Pater Damiaan

damiaanInformatie voor de leerlingen vind je op:

 * nabbi.be (nabbi thema) klik hier
 * damiaanactie jongeren klik hier
 * damiaanactie jongeren, damiaanspel klik hier

QQim (woordkasteel, sommenplaneet)

wkqimSommenplaneet is uitgebreid met QQim, een pakket om zelf spelletjes te ontwerpen: één bij één, sorteren, in volgorde plaatsen, elimineren.
Kijk op http://www.woordkasteel.com, sommenplaneet, maak zelf een spel.
Woordkasteel-leerling heeft eind augustus 2009 een nieuwe look gekregen. Installeer het pakket opnieuw en je krijgt de nieuwe mogelijkheden. De spelletjes zijn niet veranderd.

2de leerjaar, lestips sept-okt 2009

 1. herfst, filmpje bekijken
  digitips.be > eerste graad > WO > herfst
 2. hoeveelheden herkennen tot 10, tot 20
  digitips.be > eerste graad > wiskunde > flitsbeelden (flitsbeelden, flitskaartjes) 
 3. honderdveld (instellen tot …)
  digitipsCD → eerste graad, wiskunde → honderdveld

1ste leerjaar, lestips sept-okt 2009

 1. Kleur en vorm
  Digitips.be > eerste graad > wiskunde > kleur en vorm
 2. VLL, eerste kern gelezen? Woordkasteel, kies
  * Groep: 3
  * Woordenlijst:  kern1 (eerstehelft3 en  tweedehelft3)
  * Activiteit: letterkat en schilderij
   
 3. digitipsCD → eerste graad, wiskunde → project getallenkennis eerste: bootje, hondje
 4. digitipsCD → kleuters, MO → fruitmannetjes maken

Kleuters, lestips sept-okt 2009

 1. Maak afspraken voor de computerhoek
 2. Maak digitale foto’s van het werk in de klas. Bekijk deze foto’s samen (beamer) en herhaal de afspraken.
 3. Digitips CD > kleuters, MO > melodie naspelen
 4. Digitips CD > kleuters, varia > labyrinth
 5. Online Digitips.be > kleuters > Hoekverrijking > kleutersites

Alle leerjaren, lestips sept -okt 2009

 1. Heb je CD-roms of digitaal oefenmateriaal bij jullie leermethode voor wiskunde, taal, of wereldoriëntatie?
  Maak afspraken in de klas, start zo snel mogelijk met dit materiaal.
 2. Heb je geen oefenmateriaal dat direct aansluit bij de leermethode? Leerstof inoefenen kan ook via online oefeningen.
  Je vindt er heel wat op
  digitips, op openleerhuis, op rekentaal
 3. Lestips sept-okt 2009 downloaden (pdf) - downloaden (excel)

3 sept 2009, werkgroep ICT

ICT-info nieuwe schooljaar
Voorstelling Pedagogisch Team Vorselaar
Projecten
Lestips sept-okt 2009
Afspraken

 • jaarplan
 • uurrooster
 • pedagogisch werk (lkr zijn actief aanwezig zodat ze de lessen zelf kunnen verder zetten)