Klok lezen

klkijkdigitips.be  > eerste graad > varia > Klok lezen

Verzamelpagina is aangepast:
* klok kijken
* hoe laat is het
* zet de klok op …
* meerkeuze oefeningen

Veilig lezen

digitips.be  > eerste graad > taal > Veilig lezen
vllverzVerzamelpagina is aangepast:
* lees je mee
* jclic oefeningen
* filmpjes
* oefeningen per kern

Lettertrechter ei-ij, f-v, t-d

leteiijdigitips.be  > eerste graad > taal > Lettertrechter

Nieuwe verzamelpagina met korte oefeningen:

* ei-ij, ie-ei-ij
* f-v
* t-d

Gedichten, werkblad per leerjaar

gedoudedoos * 5de en 6de leerjaar, gedichten
    schrijvers uit de oude doos
    Werkblad bekijken.

 * 1ste leerjaar, rovers
   Werkblad bekijken.     
 * 2de leerjaar, schrik
    Werkblad bekijken.    
 * 3de leerjaar,monsters
    Werkblad bekijken
 * 4de leerjaar, woordenschilderij 
    Werkblad bekijken.

13 januari 2011, werkgroep ICT

Sterrenklas opdrachten maken
Varia

  • Uitwisseling informatie
  • Informatie Zorgcompas