Verkeer: fietsexamen voorbereiden

56oefenexamenDe fietsexamens komen er aan! Leerlingen kunnen zelfstandig de verkeersregels oefenen.
Kies digitips.be > derde graad > wo > verkeer
en klik op de link naar “drie oefenexamens”. Kies een van de drie oefenexamens.

Elk examen bestaat uit 30 vragen. De leerling krijgt telkens een foto van een verkeerssituatie met een bijhorende vraag. Per goed antwoord verdient de speler 1 punt. Om te slagen moet je minstens 20 punten scoren.