Veerle

België: 10 provincies

BelgieComplementair groepswerk

Vooraf
 • Download hier de werkbladen.
 • Deze opdracht vergt wel wat leeswerk. Verdeel je klas in groepjes van 2 en geef elk groepje een andere provincie.
 • Laat de lln. eerst het werkblad doorlezen, zodat ze weten wat ze straks moeten opzoeken. Daarna lezen ze om de beurt luidop voor elkaar een artikeltje van hun provincie op de website.
 • Download hier de correctiesleutel.
Extra
 • Lln. kunnen nu een powerpoint maken van hun provincie.
  • dia 1: naam – hoofdplaats – ligging op de kaart – wapen
  • dia 2: 2 foto’s van streken uit hun provincie
  • dia 3: 1 geschiedkundig feit
  • dia 4: 1 toeristisch plekje uit het groepswerk
  • dia 5: Zoek zelf nog 1 toeristisch plekje en vertel er wat meer over.

Olympische Spelen: infoboekje

NapoleonComplementair groepswerk: samen een infoboekje ontwerpen

 • Laat de kinderen in paren werken. De ene leerling zoekt op terwijl de andere alles klaar maakt in Word. Wijs de lln. er op dat alles moet passen op 1 pagina. Verdeel de opdrachten onder de paren.
 • Kijk de werken na. Open een nieuw bestand en kopieer en plak hier onder elkaar de verschillende pagina’s (telkens pagina met oplossingen van opdracht 1, opdracht 2, opdracht 3 en opdracht 4). Elk kopieerapparaat heeft tegenwoordig een ‘brochurefunctie’. Hiermee kan je het bestand nu afdrukken op een liggende A4.
 • Download hier het opdrachtenblad en het stappenplan om het infoblad op te maken in Word. Druk af voor elk paar.

Sommenplaneet

sommenplaneet2Sinds kort breidde Sommenplaneet haar programma uit met ‘Aanvankelijk rekenen’.
Kies in het beginscherm jouw groep. Klik daarna op de naam van het kind. Zijn er geen namenlijsten gemaakt, kies dan voor ‘Naam typen’. Typ in het vak bovenaan rechts de naam van het kind en kies bij ‘Leerjaar’ voor 1 (jongste kleuters) of 2 (oudste kleuters).
Klik op ‘Start’.
Kies een oefening:

 • Cijferhuisjes (aantal – cijfer)
 • Alles op een rij (licht naar donker)
 • Splitsen (Zet de toverstok achter… Hoeveel heb je over?)
 • Kuku gaat naar school (Zet de klok op – hele uren – De wijzers zitten aan elkaar vast. Ze maken cirkelbewegingen met de muis om de wijzers te doen draaien. Wanneer de klik juist staat, klikken ze de wijzers vast. – Wel een moeilijke oefening!)
 • Bouwplaats (Leg het juiste aantal blokken neer op de bouwplaats.)
 • Cijfer bij aantal (aantal – cijfer)
 • Puzzelen
 • Getallenrij (Sleep de getallen naar de juiste plaats.)
 • Vallende cijfers (Snel herkennen van het aantal en het cijfer.)
 • Kleuren herkennen

Beleef de lente

lentejuniorElke lente kan je op de website van ‘Beleef de lente‘ live binnengluren in de nestjes van enkele vogels.
Klik je leeftijd aan, zodat je informatie krijgt op jouw leesniveau.
Als het nestje op dat moment leeg is, klik dan op ‘Clips’ om een filmpje uit het verleden te bekijken.
Er wordt per vogel een dagboek bijgehouden. Onder ‘Informatie’ lees je alles wat je wil weten over de vogel in kwestie.
Download hier het werkblad.
De link voor leerlingen staat  digitips.be > eerste graad > wo > dieren > lentevogels groep 3-4.
Onder ‘voor de leerkracht’ vind je nog een heleboel leuke lestips om rond te werken.

Veel kijkplezier!

Een quiz maken met ‘google formulieren’

googleformulierenWaarom je leerlingen zelf eens geen quiz laten opstellen op het einde van hun w.o.-thema?
Als huistaak kunnen ze vervolgens enkele quizzen van hun klasgenootjes invullen.
Laat daarna ‘Flubaroo’ los op de ingevulde quizzen en je krijgt in een handomdraai te zien hoe goed je lln. de leerstof al beheersen.

Wat heb je nodig?
– Eén gmailadres voor je klas. (Werkt je school met google for educations, vraag je ict-co om een klasadres! Beschik je hier niet over, maak zelf een gmailadres aan. Dit is niet moeilijk!)
– Begin best eerst met de basisles: ‘Een invulformulier opstellen‘.
– Download hier het werkblad om een quiz te maken en met Flubaroo te verbeteren.

Een invulformulier opstellen

googleformulierenIn deze toffe stelles laat je elke leerling een online invulformulier maken.
Dit kan een inschrijvingsformulier zijn voor hun favoriete jeugdbeweging of een vakantiekamp.
Klaar? Kleef de linkjes naar de gemaakte formulieren in een document (bv. Word) of laat de lln. er zelf een qrcode van maken met Quickmarck.
Nadien kunnen de lln. het Worddocument openen of elkaars code scannen en het inschrijvingsformulier van hun maatje invullen en beoordelen (zie evaluatie onderaan het werkblad).

Wat heb je nodig?
– Een gmailadres voor je klas. (Werkt je school met google for educations, vraag je ict-co om een klasadres! Beschik je hier niet over, maak zelf een gmailadres aan. Dit is niet moeilijk!)
– Download hier het werkblad.

Snel info opzoeken m.b.v. TipTiles

tiptileEen TipTile is een webpagina die bestaat uit tegeltjes.
Als je de tegeltjes aanklikt, krijgt je wat meer informatie bij de prent op de tegel.
Op deze pagina vind je een uitgebreide verzameling TipTiles.
Je kan hier ook het bijhorend werkblad afdrukken.

Onze buurlanden: complementair groepswerk + evaluatie

Downlobuurlandenad hier het werkblad voor de kinderen.
Verdeel de klas in groepjes van 2 en geef elk groepje een land.
Toon op het digitale bord hoe ze Word openen en overloop vervolgens het stappenplan om een infoblaadje op te maken. Laat ook nog eens zien hoe ze kunnen wisselen tussen 2 vensters, want sommige leerlingen zullen anders internet steeds afsluiten om naar Word terug te keren.
Naast de vragen op het vragenblad staan lijntjes. Ze kunnen dit blaadje dus gebruiken als kladblad.
De opgegeven webpagina waar de kinderen info moeten zoeken, is in begrijpelijke taal voor de kinderen. Jammer genoeg zullen ze hier niet alle info vinden. Wat ze niet vinden kunnen ze nadien via wikikids opzoeken (of wikipanion op de tablet). Open op het digitale bord even een pagina van een ander land op Wikikids en kijk met hen waar ze welke info kunnen vinden.

Download hier het evaluatieblad. Pas het eventueel aan.
Tip! Druk het evaluatieblad x aantal keer af als je leerlingen in de klas hebt. Steek de bundel evaluatiebladen terug in de lade met papier in het kopieerapparaat. Druk nu de infobladen van de leerlingen af. Als je alle infobladen tegelijk wil afdrukken, selecteer dan alle bestanden door in de map op de toestencombinatie ‘ctrl’ + ‘a’ te duwen. Klik vervolgens rechts op de selectie en kies ‘Afdrukken’.

Ons koningshuis

onskoningshuisEen oefening om zelfstandig door te nemen.
Openen in google chrome, safari of firefox!

INHOUD:

– Plaats de koningen in de juiste volgorde.
– Herken jij onze koning?
– Herken jij onze koningin?
– Herken jij het koninklijk paleis?
– Herken jij onze vlag?
– Zet de kleuren van onze vlag op de juiste plaats.
– Vervolledig de stamboom van het gezin van onze koning.
– Het gezin van onze koning: memorie
– Het koninklijk paleis: puzzel
– De kikkerkoning: (filmpje Efteling)
– Zet de plaatjes van het sprookje in de juiste volgorde.

15 november: Feest van de koning

koninklijk gezinEen leerpakketje om eventueel eerst samen aan het digibord door te nemen of als herhalingsoefening
Openen in google chrome, safari of firefox!

INHOUD:

– Wat vieren we op 21 juli en wat op 15 november?
– Herken jij onze koning?
– Herken jij het koninklijk paleis?
– Herken jij onze vlag?
– Zet de kleuren van onze vlag op de juiste plaats.
– Hoe ziet het gezin van onze koning eruit?
– Sleep de foto’s van het gezin van onze koning naar de juiste plaats op de stamboom.

Het fruit

fruitIn deze jclic-oefening over het fruit oefenen de kinderen:

INHOUD:

– de kleur van de schil
– de naam
– de soort
– inheems – uitheems fruit
– plant – vrucht
– fruitraadsels

Een minder uitgebreide oefening, mét geluid vind je hier.

Met jclic kan je de vorderingen van de leerling bekijken. Klik hier om te kijken hoe je dit kan nakijken.

Opgelet! Jclic heeft java nodig, een scripttaal die in je browser wordt geladen. Vermits google chrome geen java, flash, silverlight,… meer ondersteunt, krijg je deze oefening hierin niet meer open. Gebruik internet explorer of firefox. Klik hier als je de oefening maar niet opgestart krijgt en niet weet wat je fout doet.

Evaluatie einde schooljaar

toetsHoever staan je leerlingen al op ict-gebied? Hier vind je vanaf het 3de leerjaar een voorbeeld van een toets die je op het einde van het schooljaar kan afnemen. Zo krijg je een zicht op wat de leerlingen al kunnen. Kijk de vragen goed na en wijzig waar nodig! (bv. locatie om op te slaan) Als je een vraag wil vervangen, probeer dan in functie van de 8 eindtermen je vraag op te stellen. Houd bij het punten geven vooral rekening met de ict-vaardigheid van de leerling. Bv. Kan hij een afbeelding, tekstvak invoegen, juist opslaan i.p.v. is de inhoud volledig juist en zonder spelfouten.

Het achterhuis van Anne Frank

anne frankOp deze website kan je een virtueel bezoek brengen aan het achterhuis van Anne Frank.

Je vindt er ook een interactieve tijdlijn.

Download hier het werkblad voor de leerlingen.

Classkick

classkickToestel
fantastische gratis app voor ipad

Wat?
Plaats in de app je oefeningen en bekijk live hoe je leerlingen ze oplossen. Verbeter en geef feedback. Tip: om wat netter te schrijven, kan je een pen met een rubber dopje gebruiken.

Korte beschrijving
Bekijk hier een filmpje dat in anderhalve minuut de app uitlegt!

Lego

legoEen heel eenvoudig webpad

Hier vind je het webpad.
Download hier het werkblad.

Inhoud
 • geschiedenis van lego ontdekken door het filmpje aandachtig te bekijken
 • productieproces van ‘nieuwe lego’ vandaag volgen
 • het jaar waarin lego werd uitgevonden vergelijken met ander bekend speelgoed
Extra

‘Lego creator’ is een online webgame waarin de leerlingen hun ruimtelijk inzicht & begrijpend lezen kunnen oefenen:

 • bouwvolgorde aanklikken van de delen van een huis (3 niveaus)
 • lezen en uitvoeren van de stappen om legoblokjes te verdienen, zodat je nieuwe huizen kan bouwen

Alles over de dino’s

dino'sEen zelfstandig leerpakket om alles te weten te komen over de dino’s.

Hier vind je dit leerpakketje.
De theorie wordt verteld. Een koptelefoon is  dus aan te raden.
Toon de kinderen om met het pijltje rechtsonderaan naar de volgende oefening te gaan. Het pijltje verschijnt pas als alle uitleg gegeven is.
(Om problemen met de oefeningen en het geluid te vermijden, gebruik je best niet de playbar onderaan.)
Na elk informatief deeltje volgt er een online oefening.
Voor wie toch nog graag een neerslag heeft van het leerpakket is er een extra werkblaadje.
Download hier het werkblaadje voor de kinderen.

Inhoud
 • Inleidend filmpje
 • Wanneer leefden de dino’s?
 • Hoe herken je een dino?
 • Planteneter of vleeseter?
 • Hoe verdedigden de dino’s zich?
 • Waarom zijn er nu geen dino’s meer?
 • Hoe ontdekte men het bestaan van de dino’s?
 • Extra: spelletjes

Napoleon verslagen nabij Waterloo!

Napoleon

Maak een voorblad voor een krant van 19 juni 1815.

 • Krantenmaker is volledig herwerkt. De interface is een pak eenvoudiger gemaakt, waardoor zelfs een stappenplan overbodig is.
 • Maak als leerkracht een login aan voor je klas. Laat de leerlingen hiermee inloggen, dan heb je alle kranten bij elkaar.
 • Zet de leerlingen per 2 aan de computer. Laat ze informatie opzoeken over de slag en deze verwerken in een voorblad voor een krant van 19 juni 1815.

 

De slag van Waterloo

NapoleonComplementair groepswerk: samen een infoboekje ontwerpen

 • Laat de kinderen in paren werken. De ene leerling zoekt op terwijl de andere alles klaar maakt in Word. Wijs de lln. er op dat alles moet passen op 1 pagina. Verdeel de opdrachten onder de paren.
 • Kijk de werken na. Open een nieuw bestand en kopieer en plak hier onder elkaar de verschillende pagina’s (telkens pagina met oplossingen van opdracht 1, opdracht 2, opdracht 3 en opdracht 4). Elk kopieerapparaat heeft tegenwoordig een ‘brochurefunctie’. Hiermee kan je het bestand nu afdrukken op een liggende A4.
 • Download hier het opdrachtenblad en het stappenplan om het infoblad op te maken in Word. Druk af voor elk paar.

Evalueren m.b.v. ict

De meeste scholen beschikken anno 2015 over heel wat technologie, toch ziet het evalueren op de klasvloer er vaak hetzelfde uit dan wanneer ik in de lagere school zat: toetsblaadjes na een blok, een toetsschriftje om te controleren of je je les hebt geleerd,… Daarna haalt de juf of meester zijn/haar rode balpen boven water, wordt de verbeterde toets uitgedeeld, thuis gecontroleerd op inconsequenties en verhuist de toets naar een toetsenmap. In sommige gevallen wordt er een foutenanalyse gemaakt, waarop – indien voldoende tijd – een remediëring volgt. digitale evaluate

Door je toetsen te digitaliseren:

 • verhoog je de betrokkenheid bij de leerlingen.
 • beschik je over de mogelijkheid om je vragen op een snelle manier te evalueren en aan te passen.
 • krijg je onmiddellijk een klasoverzicht per vraag.
 • bespaar je heel wat papier uit!
 • kan je precies nagaan welke leerlingen de leerstof na de instructie nog niet zo goed begrepen.
 • ga je meer en juister formatief toetsen i.p.v. summatief, wat het leerproces enkel ten goede komt.

Om je toetsen te digitaliseren kan je kiezen uit volgende gratis en goed werkende apps/software:

Een moederdagkaartje maken in Word

moederdagIn deze les leren kinderen om correct een stappenplan te volgen.
Laat de kinderen per 2 werken. Iemand leest de stapjes en iemand voert ze uit.
Klaar? Wisselen maar!

Download hier het stappenplan.