rapporteren

Evaluatie einde schooljaar

toetsHoever staan je leerlingen al op ict-gebied? Hier vind je vanaf het 3de leerjaar een voorbeeld van een toets die je op het einde van het schooljaar kan afnemen. Zo krijg je een zicht op wat de leerlingen al kunnen. Kijk de vragen goed na en wijzig waar nodig! (bv. locatie om op te slaan) Als je een vraag wil vervangen, probeer dan in functie van de 8 eindtermen je vraag op te stellen. Houd bij het punten geven vooral rekening met de ict-vaardigheid van de leerling. Bv. Kan hij een afbeelding, tekstvak invoegen, juist opslaan i.p.v. is de inhoud volledig juist en zonder spelfouten.