informatie opzoeken

Wikipanion

WikipanionToestel
App voor ipad (Voor android bestaat Wikipedia Beta.)

Wat? 
Wikipedia gebruiken in een app

Korte beschrijving
Ga snel aan de slag met wikipedia op de tablet. De interface is heel eenvoudig om te gebruiken en Nederlandstalig!

Dierenzoeker

dierenzoekerToestel
Gratis app voor ipad en  android en kan hier ook online.

Wat? 
D.m.v. eenvoudige determinatie meer informatie over een dier te weten komen.

Korte beschrijving
Het dier kan ontdekt worden door 1 of meerdere determinanten juist te bepalen. Er kan uit volgende determinanten gekozen worden: lijkt op, leefgebied, seizoen, grootte, kleur, kop, lichaam poten, vleugels gedrag beginletter. In de onlineversie vind je bovendien heel wat bruikbare filmpjes onder ‘Dierenzoeker op TV’. Onder ‘Onderwijs’ vind je bovendien enkele interessante lestips mét werkblaadjes!

Lesidee
Toon een foto van een minder bekend dier. ‘Hoe kunnen we de naam van dit dier te weten komen?’ Zoek samen met de kinderen op het smartboard via www.dierenzoeker.nl welke determinanten je best gebruikt.
Verdeel de klas in groepjes en geef elk groepje zijn dierenkaartjes en invulblad. Als een groepje klaar is, kan je ze evenuteel van dierenkaartjes laten wisselen.
Download hier de dierenkaartjes.
Download hier de oplossingen van de dierenkaartjes.
Download hier de invulbladen.