Diamant

diamant

De leerlingen

ET 1. hebben een positieve houding tegenover ICT en zijn bereid ICT te gebruiken om hen te ondersteunen bij het leren.
ET 2. gebruiken ICT op een veilige, verantwoorde en doelmatige manier.
ET 3. kunnen zelfstandig oefenen in een door ICT ondersteunde leeromgeving.
ET 4. kunnen zelfstandig leren in een door ICT ondersteunde leeromgeving.
ET 5. kunnen ICT gebruiken om eigen ideeën creatief vorm te geven.
ET 6. kunnen met behulp van ICT voor hen bestemde digitale informatie opzoeken, verwerken en bewaren.
ET 7. kunnen ICT gebruiken bij het voorstellen van informatie aan anderen.
ET 8. kunnen ICT gebruiken om op een veilige, verantwoorde en doelmatige manier te communiceren.

Alle leerjaren  :  ik kan, ik wil (ET 1) – ik werk veilig, ik draag zorg voor (ET 2)
Klas 1 – 2 – 3  :  ik oefen (ET 3) – ik leer (ET 4) – ik maak (ET 5)
Klas 4 – 5 – 6  :  ik zoek op (ET 6) – ik stel voor (ET 7) – ik communiceer (ET8)

Klik hier om het overzicht te downloaden.

Meer informatie op ond.vlaanderen.be/curriculum, bij basisonderwijs kies Lager onderwijs, Leergebiedoverschrijdend, ICT.